Eik en Linde en de culturele Anbi status

Nieuwe eisen ANBI per 1 januari 2014

Vanaf bovengenoemde datum zijn instellingen die zijn aangemerkt als ANBI verplicht hun beleidsplan en jaarverslag op hun website te publiceren. In de volgende links vind u het beleidsplan 2016-2020 en de jaarverslagen van de afgelopen seizoenen: jaarverslag 2015-2016, jaarverslag 2016-2017, jaarverslag 2017-2018, jaarverslag 2018-2019, jaarverslag 2019-2020 jaarverslag 2020-2021 en jaarverslag 2021-2022.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt voor de vergaderingen en overige activiteiten geen vacatie- of andere gelden. Ook zijn nog nooit reiskosten gedeclareerd.

Gewone gift

Sinds 1 januari 2012 heeft de stichting Barokensemble Eik en Linde deze status. Wat houdt dat in? Een gift aan de stichting mag voor 125% worden afgetrokken van de belasting. Dus wanneer u bijvoorbeeld € 100 euro schenkt dan mag u € 125 euro aftrekken. Wanneer u in de 3e belastingschijf valt dan krijgt u dus € 61,50 terug van de belasting. (voor 2e en 1e schijf zijn deze bedragen resp. € 52,50 en € 38,50. Geeft u ons (als 1e- schijf-belastingbetaler) € 260 euro, dan bent u netto ‘slechts’ € 100 kwijt.

LET OP! Er geldt wel een drempel. Het totaalbedrag van al uw giften (aan Eik en Linde en andere instellingen) moet wel meer zijn dan 1% van uw drempelinkomen. Het bedrag boven deze 1% van uw drempelinkomen kunt u dan voor 125% aftrekken. Deze drempel geldt niet als u ons periodiek schenkt en dit vast legt in een overeenkomst met Stichting Barokensemble. Sinds 2014 is hier GEEN notarisverklaring meer voor nodig.

Periodieke schenking

Wanneer u ons een periodieke schenking doet geldt er geen drempel, dan kunt u dus altijd 125% aftrekken. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • deze bedragen moet u minimaal 5 jaar achter elkaar overmaken. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen. (De regel van 5 jaar vervalt indien u werkeloos wordt of Eik en Linde ophoudt te bestaan. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Belastingdienst)
  • wij geen tegenprestatie leveren voor de gift
  • de schenking minimaal 1 maal per jaar plaats vindt
  • deze periodieke schenking hoeft sinds 2014 niet meer bij de notaris vastgelegd te worden. Er moet alleen een overeenkomst tussen u en Eik en linde gemaakt en door beide ondertekend te worden. U kunt het formulier hier downloaden en invullen en naar ons toe sturen. Wij zorgen dan voor de verdere afwikkeling.