Messiah in Drachten

Datum en tijd: zaterdag 10 december 2022 om 20:00 uur
Locatie: De Lawei, Drachten, Laweiplein 1, 9203 KL Drachten

Eik en Linde begeleidt het koor ‘Gloria Deo’ onder leiding van Jeroen Helder in de Messiah van G.F. Händel
Solisten:
Agnes van Laar, sopraan
David van Laar, altus
Edwart Leach, tenor
Frans Fiselier, bas

kaarten via deze link