Influencers en volgers: Mozart en Salieri

Datum en tijd: zaterdag 25 september 2021 om 15:00 uur
Locatie: Witte Kerk Heiloo, Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Mozart doet in zijn kunstenaarschap wel wat denken aan die andere grote musicus met een M, Paul McCartney. Vaak banale maar soms opeens heel rake teksten, en muzikaal altijd in staat om je de adem te benemen met diepte en betekenis, maar soms ook daar uitgesproken banaal. In dat laatste opzicht laat McCartney Mozart trouwens ver achter zich, waarschijnlijk door een volkomen gebrek aan zelfkritiek. Hoe dat ook zij, we hebben hier te maken met genialiteit. Salieri, een oudere, zeer gearriveerde collega van Mozart, had dat snel door en benijdde Mozart daarom. Mozart had iets wat Salieri meende te missen. Hoe diep dat allemaal is gegaan weten wij niet, maar het is de moeite waard om naar deze tijdgenoten te luisteren, en te horen waar de verschillen liggen.

Programma

Van Mozart speelt Eik en Linde de beroemde 40ste Symfonie en het 17de Pianoconcert, van Salieri het Dubbelconcert voor fluit en hobo en een Fuga voor strijkers. De solospelers in Salieri’s dubbelconcert komen uit de vaste Eik en Linde-bezetting. In Mozart’s pianoconcert horen wij de begaafde jonge Russische fortepianospeelster Olga Pashchenko.

Eik en Linde speelt op instrumenten uit de klassieke periode, zoals eerder werd gedaan in de symfonieën van Haydn, die een paar jaar lang een rode draad vormden in de programmering.

Eindelijk weer levende muziek

Bijzonder uitdagend en inspirerend om deze heldere, energieke muziek te spelen na een lange periode waarin levende muziek vrijwel alleen nog via elektronische weg tot ons kwam. Wij beschouwen dit programma als een teken van leven, niet alleen van Eik en Linde, maar van alles waar muziek voor staat: hoop, energie en vreugde.

Tickets verkrijgbaar via www.concertenwittekerk.nl