2024: Dit jaar een eigen Johannes Passie


Eik en Linde speelt dit voorjaar drie passieprojecten. Na een aantal jaren Matthäus Passie brengen we dit jaar ook de Johannes Passie met eigen koor en ensemble. Deze passie heeft een totaal ander karakter dan de Matthäus: heftiger, minder berustend. Voor degenen die hem nog niet kennen zal het een verassing zijn!
Wij zullen het stuk vier maal ten gehore brengen tussen 15 en 24 maart in Enkhuizen, Zaandam, Heiloo en Deurne.

Naast dit project spelen wij net als voorgaande jaren de Matthäus Passion in Bolsward op 26 en 27 maart met het Oratoriumkoor Bolsward, en begeleiden in Hoorn (NH) het koor Soli deo Gloria olv Marcel Joosen met hun Johannes Passion. Wij hopen u te zien bij een van deze passieconcerten!