Najaar 2020

Als een egel in winterslaap leeft Eik en Linde toch voort, hopend op betere tijden. We kunnen hopelijk drie kleine programma’s spelen. Alles natuurlijk onder voorbehoud van nog verder aangescherpte regels van de overheid. Ook is het mogelijk dat we een programma twee of zelfs drie keer spelen, zodat 60 of 90 luisteraars weer van live muziek kunnen genieten. Door alle maatregelen spelen we alleen in kleinere bezettingen.

Op 8 november zullen Hans Lub, Stijn Schmeddes (beiden viool), Jan insinger (cello) en Henk Verhoeff (orgel/klavecimbel in de dorpskerk van Abcude een programma spelen waarin twee composties van Couperin centraal staan: l’Apotheose de Vivaldi en l ‘Apotheose de Lully.

Op 27 november brengen wij een korte versie van het programma Meesterlijk Veelzijdig met onder meer aria’s en het vijfde Brandenburgse concert van J.S. Bach. Mogelijk drie concertjes van een uur in de Harmonie in Leeuwarden

Eik en Linde Coronafonds

Help de musici en solisten van Eik en Linde

Het is duidelijk dat Eik en Linde voor de zomer geen concerten meer gaat geven ten gevolge van het coronavirus. Deze crisis is natuurlijk in de eerste plaats erg voor alle corona-patiënten en -slachtoffers en hun naasten, aan wie bestuur en leiding hierbij hun innige medeleven betuigen.
Het directe gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met deze epidemie is voor ons het annuleren van de 17 concerten (waarin ongeveer 70 instrumentalisten en zangers zouden deelnemen) die we in deze drie maanden georganiseerd hadden.

Veel musici en zangers die wij gecontracteerd hadden, hebben nu drie maanden geen inkomsten. Sommigen verdienen in deze drie maanden meer dan de helft van hun jaarinkomen. Hopelijk kunnen zij aanspraak maken op de bijstand, maar waarschijnlijk zal dat niet voor iedereen mogelijk zijn en voor sommigen zal dat ook bij lange na niet genoeg zijn om de vaste lasten te betalen.

Ook al is de Stichting Barokensemble Eik en Linde geen werkgever in de zin van de wet, er is wel degelijk een verantwoordelijkheid voor de door ons gecontracteerde musici.

Zodra er weer concerten gehouden kunnen worden, zullen sommige programma’s alsnog uitgevoerd worden. Voor de passiemuziek zal dat moeilijker zijn; derhalve voor deze uitvoeringen geen uitstel maar afstel. Bestuur en leiding zouden graag de musici die dat écht nodig hebben, een tegemoet­koming willen geven voor de gederfde inkomsten. De bescheiden reserves van de Stichting zijn daartoe ontoereikend, daarom is het ‘Eik en Linde coronafonds’ in het leven geroepen. Wij hopen dat u de musici en zangers een steuntje in de rug wilt geven en een extra bijdrage stort op IBAN NL63INGB0009351626 t.n.v. Stichting Barokensemble Eik en Linde. Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk.

Aangeschafte toegangskaarten

Iedereen die toegangskaarten heeft aangeschaft voor de uitvoeringen van de Matthäus Passion 2020 in IJmuiden en Monnickendam heeft in principe recht op restitutie. We willen u echter dringend vragen om uw geld niet terug te vragen. Wilt u uw kaarten toch gerestitueerd hebben, stuur dan uw verzoek vóór 1 mei a.s. naar: kaartverkoop@eiklinde.nl, onder vermelding van uw naam en het bedrag dat u heeft betaald.

Zonder tegenbericht van u wordt het door u betaalde bedrag geboekt als ‘coronafonds’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun aan het ensemble en de betrokken musici.

Wij hopen u in het volgend seizoen bij één of meer van onze concerten te kunnen begroeten.