Voor alle vrienden en gulle gevers: gratis kaarten!

Op deze plaats willen wij al onze vrienden, vriendinnen, mecenassen en niet in de laatste plaats alle gulle gevers die een bijdrage hebben gestort in ons coronafonds hiervoor hartelijk danken. Helaas kunnen wij niet de mailadressen van iedereen persoonlijk achterhalen. Als tegenprestatie bieden wij u maximaal twee toegangskaartem aan voor het Kerstconcert. Dit Kerstconcert voeren wij in totaal waarschijnlijk zes keer (met maximaal 30 bezoekers) uit in de Oosterkerk van Amsterdam op 22 en 23 december 2020. Elke dag drie concertjes van ongeveer een uur om 17, 19 en 21 uur. Voorlopig is de uitgifte van toegangskaarten beperkt tot 23 december. Indien u in aanmerking wilt komen dan kunt u een mail sturen naar kaartverkoop@eiklinde.nl met uw naam, mobiele nummer (ivm de door de overheid verplicht gestelde coronaregistratie) en de datum dat u een gift hebt gestort. Natuurlijk kunt u hier ook toegangskaarten kopen (vaste prijs € 17)