seizoen 20/21

Als een egel in winterslaap leeft Eik en Linde toch voort, hopend op betere tijden. Dit najaar zijn er 3 concerten. Alles natuurlijk onder voorbehoud van nog verder aangescherpte regels van de overheid. Ook is het mogelijk dat we een programma twee of zelfs drie keer spelen, zodat 60 of 90 luisteraars weer van live muziek kunnen genieten. Door alle maatregelen spelen we alleen in kleinere bezettingen. Een paar harteklopjes:

Op 8 november zullen Hans Lub, Stijn Schmeddes (beiden viool), Jan insinger (cello) en Henk Verhoeff (orgel/klavecimbel in de dorpskerk van Abcude een programma spelen waarin twee composties van Couperin centraal staan: l’Apotheose de Vivaldi en l ‘Apotheose de Lully.

Op 27 november brengen wij een korte versie van het programma Meesterlijk Veelzijdig met onder meer aria’s en het vijfde Brandenburgse concert van J.S. Bach. Wij spelen drie maal het programma van ca 50 minuten in de Harmonie in Leeuwarden

Om de winter verder te overleven hebben we nog wat harteklopjes samengesteld met een beperkt aantal musici. Elk concert duurt ca 50 minuten en kan twee of eventueel drie keer op een avond/dagdeel worden gespeeld: als u dit programma op uw podium wilt hebben neem dan contact met ons op:

Kerstprogramma
Periode: december 2020
26 december in Abcoude
musici: ca 8-10: altstem, hobo en hobo d’amore, strijkers, continuo
Nu het momenteel niet mogelijk is om de Messiah en het Weihnachtsoratorium als geheel uit te voeren biedt Eik en Linde in de adventstijd het volgende programma aan:

Koraal uit het Weihnachts Oratorium (WO) van J.S. Bach
Recitatief (Nun wird mein liebster Bräutigam) en aria (Bereite dich, Zion)  uit het WO
Pifa uit de Messiah van Händel
Aria uit de Messiah
Koraal uit WO
Aria alt uit cantate 110 voor eerste Kerstdag (alt, hobo d’amore en continuo)
Corelli: Concerto per la dia natale

Weinen, klagen, sorgen, zagen; een lijdensconcert in de Passietijd
Periode: maart en april 2021
Palmzondag 28 maart in Deurne
Musici: ca 12: 1 of 2 zangsolisten, 2 hobo’s, fluit, strijkers en continuo
Natuurlijk zouden we in maart en april het liefst weer de Matthäus en de Johannes-Passie kunnen uitvoeren. Die kans lijkt nu bijzonder klein. Dit programma is een uitwerking van het passie-thema in kleine bezetting voor een klein publiek. In plaats van een evangelist is er een spreker, verbindende teksten zijn kort (poëzie of korte prozateksten) en belichten het thema “lijden” en “verdriet” van allerlei kanten, religieus en niet-religieus. Het programma is nog in de maak, maar gedacht wordt aan aria’s uit de Passies, lamentaties van Zelenka en één van de leçons de tenèbre van Charpentier.

Influenzer of volger? Over Mozart en Salieri
Periode: mei en juni 2021
Musici: 11 tot 14: (forte)piano, fluit, hobo, hoorn, fagot, strijkers
Mensen zijn kuddedieren. Wij leren door elkaar te imiteren. Maar we zijn ook pioniers, ontdekkers, initiators. Hier zit een innerlijke tegenstrijdigheid. Mensen dragen die in zich en worstelen ermee.

De relatie tussen Mozart en Salieri is een prachtig voorbeeld van deze worsteling: de één was het geniale, vroegrijpe kind, dat vooral op zijn intuïtie voer, de ander de hard werkende, uitstekend opgeleide vakman. De laatste herkende het genie van zijn zes jaar jongere collega maar kon hem niet navolgen, hooguit ademloos proberen te “volgen”. Beiden hebben veel gecomponeerd, beiden waren succesvol in hun tijd. Maar de verschillen zijn hoorbaar, en interessant.

Het volgende voorstel is onder voorbehoud (er kan eventueel ook gekozen worden voor een ander pianoconcert, strijkkwintet of evt. symfonie):
Salieri – Concert voor fluit, hobo en orkest
Mozart – Strijkkwintet in c KV 406 (delen)
Salieri   – Fuga voor strijkkwartet, of selectie uit 4 Scherzi Armonici voor strijkkwartet
Mozart – Concert voor klavier en orkest KV 456 in Bes.

concertagenda

Eik en Linde Coronafonds

Help de musici en solisten van Eik en Linde

Het is duidelijk dat Eik en Linde voor de zomer geen concerten meer gaat geven ten gevolge van het coronavirus. Deze crisis is natuurlijk in de eerste plaats erg voor alle corona-patiënten en -slachtoffers en hun naasten, aan wie bestuur en leiding hierbij hun innige medeleven betuigen.
Het directe gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met deze epidemie is voor ons het annuleren van de 17 concerten (waarin ongeveer 70 instrumentalisten en zangers zouden deelnemen) die we in deze drie maanden georganiseerd hadden.

Veel musici en zangers die wij gecontracteerd hadden, hebben nu drie maanden geen inkomsten. Sommigen verdienen in deze drie maanden meer dan de helft van hun jaarinkomen. Hopelijk kunnen zij aanspraak maken op de bijstand, maar waarschijnlijk zal dat niet voor iedereen mogelijk zijn en voor sommigen zal dat ook bij lange na niet genoeg zijn om de vaste lasten te betalen.

Ook al is de Stichting Barokensemble Eik en Linde geen werkgever in de zin van de wet, er is wel degelijk een verantwoordelijkheid voor de door ons gecontracteerde musici.

Zodra er weer concerten gehouden kunnen worden, zullen sommige programma’s alsnog uitgevoerd worden. Voor de passiemuziek zal dat moeilijker zijn; derhalve voor deze uitvoeringen geen uitstel maar afstel. Bestuur en leiding zouden graag de musici die dat écht nodig hebben, een tegemoet­koming willen geven voor de gederfde inkomsten. De bescheiden reserves van de Stichting zijn daartoe ontoereikend, daarom is het ‘Eik en Linde coronafonds’ in het leven geroepen. Wij hopen dat u de musici en zangers een steuntje in de rug wilt geven en een extra bijdrage stort op IBAN NL63INGB0009351626 t.n.v. Stichting Barokensemble Eik en Linde. Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk.

Aangeschafte toegangskaarten

Iedereen die toegangskaarten heeft aangeschaft voor de uitvoeringen van de Matthäus Passion 2020 in IJmuiden en Monnickendam heeft in principe recht op restitutie. We willen u echter dringend vragen om uw geld niet terug te vragen. Wilt u uw kaarten toch gerestitueerd hebben, stuur dan uw verzoek vóór 1 mei a.s. naar: kaartverkoop@eiklinde.nl, onder vermelding van uw naam en het bedrag dat u heeft betaald.

Zonder tegenbericht van u wordt het door u betaalde bedrag geboekt als ‘coronafonds’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun aan het ensemble en de betrokken musici.

Wij hopen u in het volgend seizoen bij één of meer van onze concerten te kunnen begroeten.

 

What do you want to do ?

New mailWhat do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail