Achtergrond

Eik en Linde gaat Europees

Sinds 2006 stelt het Amsterdamse Barokensemble Eik en Linde zich ten doel op twee manieren het Europese muziekleven in de late zeventiende en een groot gedeelte van de achttiende eeuw in zijn programmering in kaart brengen. Daarvoor zijn twee rode draden ontwikkeld die elk vanuit een andere invalshoek de mogelijkheid bieden een licht te werpen op het Europese muziekleven. In Amsterdam, muzikale navel van Europa staan de uitgaven van internationale componisten centraal die gedurende bijna 60 jaar in Amsterdam zijn verschenen, in De Europeaan Haydn wordt het oeuvre van grootmeester Haydn geconfronteerd met de muziek die Haydn beïnvloedde én de muziek die door Haydn zelf is beïnvloed.

Amsterdam, muzikale navel van Europa

De geschiedenisboeken zijn het er over eens dat Nederland rond 1700 niet kon bogen op grote muzikale talenten. Er waren geen Nederlandse equivalenten van Monteverdi, Cavalli, Schütz, Lully of Purcell. Belangrijke redenen hiervoor waren het muzikaal niet-geïnteresseerde hof en de calvinistische kerk waar muziek lange tijd bestond uit het éénstemmig onbegeleid zingen van psalmen en gezangen. Dit betekende overigens niet dat er helemaal geen muziekleven was. De vele liedboeken getuigen ervan dat er veel werd gezongen (o.a. op teksten van Hooft, Vondel en Bredero) en op de schilderijen zijn vaak muziekinstrumenten afgebeeld. Ook zeventiende-eeuwse inventarissen (zoals van de Amsterdamse stadsmuzikant Anton Pannecoeck of de Delftse bierbrouwer Cornelis Graswinckel) tonen aan dat er in huis en vriendenkring (zoals in de Collegia Musicorum van Utrecht, Arnhem, Leeuwarden) werd gemusiceerd. Maar de schaal van het hof van de Zonnekoning of de praalzieke Romeinse kardinalen werd echter niet benaderd.

Des te wonderlijker is het dat in de Europese verspreiding van muziek rond 1700 Amsterdam een grote rol speelde. In deze ontwikkeling was de protestante Fransman Estienne Roger cruciaal. Na de herroeping van het Edict van Nantes vluchtte hij uit Frankrijk en vestigde zich in Amsterdam. Tussen 1696 en 1743 publiceerde zijn uitgeverij (later overgenomen door Michel-Charles Le Cène) ruim zeshonderd drukken met muziek van de belangrijkste componisten uit heel Europa. Het o n.t.b.reken van copyright was hem daarbij zeer behulpzaam. Hij herdrukte uitgaven van buitenlandse collega’s en concurrenten, maar bouwde ook contacten op met componisten van naam. Waar zijn buitenlandse collega’s zich meestal tot locale componisten beperkten, keek Roger in heel Europa. Zijn distributienetwerk omvatte o.a. agenten Londen, Brussel, Berlijn en Hamburg en zijn edities zijn dan ook op grote schaal verspreid. Tal van componisten kregen dankzij de Amsterdamse firma een internationale faam. De catalogus bevatte grote namen als Albinoni, Corelli, Geminiani, Locatelli, Lully, Marais, Marcello, Quantz, Telemann, Torelli, Veracini en Vivaldi, maar ook minder bekende meesters als Albicastro, Bassani, Bonporti, La Barre, Le Bègue, Taglietti en Valentini.

Eik en Linde stelt zich ten doel (een deel van) de nalatenschap van Roger en Le Cène weer tot klinken te brengen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de bibliotheek van het Nederlands Muziekinstituut in Den Haag waar een groot aantal originele drukken van Roger en Le Cène bewaard worden en waar getracht wordt door middel van kopieën en microfiches de gehele catalogus van de Amsterdamse muziekuitgevers toegankelijk te maken.

Uiteraard brengt Eik en Linde de belangrijkste werken uit die catalogus ten gehore (het feest der herkenning voor het publiek), maar daarnaast neemt het ensemble ook minder bekende componisten uit het fonds op zijn repertoire. Dat gebeurt uit nieuwsgierigheid maar ook als eerbetoon aan het werk van de Amsterdamse drukkers. Zo drukt Eik en Linde als Amsterdams ensemble zijn verbondenheid uit met een verleden waarin Amsterdam in geheel Europa hoog aangeschreven stond.

De Europeaan Haydn

Als de firma Roger & Le Cène in 1743 ophoudt te bestaan, staat Haydn – elf jaar oud en koorknaap aan de Weense Stephansdom – nog maar aan het begin van zijn muzikale carrière. Vanaf 1761 schrijft hij een omvangrijk oeuvre dat in eerste instantie bestemd is voor de Esterhazy’s, de familie die hij bijna dertig jaar van zijn leven zal dienen. Zijn contract verbiedt hem om de muziek elders dan in de directe omgeving van zijn broodheer te laten klinken. Het duurt echter niet lang voor Haydns naam toch in Europa circuleert als een van de belangrijkste componisten van zijn tijd. Hij wordt het voorbeeld van tal van (jongere) tijdgenoten. Zijn composities zijn populair in heel Europa en vinden hun weg naar o.a. Duitsland, Frankrijk, Spanje en zelfs naar Zuid-Amerika.

Pas in de laatste 25 jaar van zijn leven heeft Haydn (1732-1809) zijn internationale roem ten volle kunnen uitbuiten. Hij krijgt opdrachten uit heel Europa: de Parijse Loge Olympique bestelt zes symfonieën, de kathedraal van Cadiz (Spanje) geeft opdracht voor een verklanking van de Zeven kruiswoorden en impresario Salomon in Londen brengt Haydn twee keer naar Londen, in beide gevallen schrijft Haydn zes symfonieën voor zijn verblijf aldaar. Toch is er alle reden om ook het vroegere repertoire van Haydn te verkennen in Europees verband. In de rode draad ‘De Europeaan Haydn’ legt ensemble Eik en Linde verbindingen tussen Franz Joseph Haydn en zijn verspreidingsgebied. In een reeks projecten wordt steeds muziek van Haydn gespeeld in combinatie met muziek uit één land. Daarbij zal de ene keer worden gekeken naar de invloeden die Haydn uit het betreffende land kan hebben ondergaan (Italië bijvoorbeeld), in een ander project naar de invloeden die hij heeft uitgeoefend op componisten in het land in kwestie (zoals Frankrijk). Resultaat zijn attractieve programma’s waarin de erkende kwaliteit van Haydns oeuvre (met een accent op de symfonieën) kan botsen met het lokale talent of juist de oorspronkelijkheid van het lokale talent kan duidelijk maken. In 2007 en 2008 zijn op die manier Italië en Frankrijk aan de orde gekomen waarbij het werk van Haydn werd getoond in de context van muziek van o.a. Giovanni Battista Sammartini (Italië) en de Chevalier de Saint-George en Haydns leerling Ignace Pleyel (Frankrijk).

Het omvangrijke symfonische oeuvre van Haydn lijkt te behoren tot de vaste canon van wat de orkesten (zowel die op authentieke als op moderne instrumenten) regelmatig spelen. Die schijn bedriegt: het zijn vooral de latere symfonieën (de zogenaamde Parijse en Londense) die met een zekere regelmaat tot klinken komen. Eik en Linde zal zich juist toeleggen op de vroegere symfonieën, enerzijds omdat de omvang van het ensemble daarvoor toereikend is, anderzijds omdat het overgrote merendeel van die vroegere werken maar zeer incidenteel wordt uitgevoerd.

EXTRA PRODUCTIE: Weihnachtsoratorium

weihnachtsoratorium-flyer-p1Twee uitvoeringen van de eerste drie cantates van J.S. Bach

Als feestelijke afsluiting van 2014 werd er een extra vijfde productie op touw gezet. Op 16 en 17 december werd 2014 afgesloten met twee uitvoeringen van de eerste drie cantates van het Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach. Theatervormgever Eva Arends ontwierp voor deze gebeurtenis een speciaal decor en lichtontwerp. Bovendien werden voor een betere toegankelijkheid van de muziek de Duitse teksten in het Nederlands boventiteld. Huiskoor – en ensemble (Vespercantorij Nieuwendam en Barokensemble Eik en Linde) zetten hiermee hun succesvolle samenwerking van o.a. de Johannespassie 2013 voort. Vocale solisten waren Elma van den Dool (16 dec), Saskia van der Wel (17 dec), sopraan, Merel van Schie, alt, Marc van Heteren, tenor en Sven Weyens, bas.

Programma

Johann Sebastian Bach
Weihnachts-Oratorium BWV 248
cantates 1, 2 en 3

Voorprogramma

Door leerlingen van de Muziekschool Amsterdam Noord.

Nieuwendammerkerkconcerten

nieuwendammerkerkDe Nieuwendammerkerk is een unieke historische locatie die zich buitengewoon goed leent voor muziek in kleinere bezetting. Met deze concerten willen we Noordelingen op loop- of fietsafstand laten genieten van muziek tegen een betaalbare prijs.

Ontstaan

Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 2013 voerde Eik en Linde samen met de Vespercantorij Nieuwendam de Johannes Passie van J.S. Bach uit in de Nieuwendammerkerk. Voor Eik en Linde was het een openbaring om in deze kerk te spelen: ambiance en akoestiek passen beiden perfect bij het ensemble. Ook constateerden we, samen met de kerkenraad van de kerk, dat het zonde is dat zo’n mooie locatie zo weinig gebruikt wordt. Daarbij opgeteld dat Amsterdam Noord een beetje het culturele stiefkind van Amsterdam is deed ons samen besluiten een concertserie te organiseren. In 2014 begonnen we voorzichtig met vijf concerten. De serie bleek in een behoefte te voorzien, het laatste concert werd zelfs twee keer in een een bijna uitverkochte kerk uitgevoerd! Na een organisatorische rustpauze hoopt Eik en Linde dat in het najaar van 2015 de serie op eigen benen met eigen vlag wordt voortgezet.

Barokmuziek heeft in 2014 een belangrijke plaats innemen. Het eerste concert is gewijd aan de klassieke Weners. In de toekomst sluiten we andere muzieksoorten zeker niet uit en zoeken we ook aansluiting bij andere kunstvormen zoals beeldende kunst, dans en opera. Leerlingen van Muziekschool Amsterdam-Noord zullen bij elk concert een kort voor- of tussenprogramma verzorgen. Zo blijft u op de hoogte van onze muzikale toekomst. De serie wil vooral een ontmoetingsplaats voor Noorderlingen worden.

cd’s van concertprogramma’s

Van de meeste concertprogramma’s zijn live-opnames op cd uitgebracht. Alle cd´s kosten slechts €15 per stuk. Dit is inclusief €2,50 aan verzendkosten. Ook leuk als gift!

Wilt u cd’s bestellen, dan kunt u een e-mail sturen naar sven@eiklinde.nl met duidelijke vermelding van adres en telefoonnummer. Wanneer wij het bedrag hebben ontvangen op ons ING-bank nummer NL63 INGB 0009 3516 26 dan sturen wij u de cd(’s) toe. Natuurlijk kunt u ze ook op één van onze concerten kopen.

De cd’s zijn opgenomen en geproducteerd door Gerard Krol van Portsite.nl

Riko Fukuda

riko-fukudaRiko Fukuda studeerde hobo en piano aan het Toho-Gakuën conservatorium in Japan. Zij kreeg een Nederlandse beurs om bij Stanley Hoogland aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag te studeren en specialiseerde zich in het bespelen van de historische fortepiano. Zowel het spelen als soliste als ook de kamermuziek hebben haar speciale aandacht. Zij speelt onder andere in het Nepomuk Fortepiano Quintet, waarvan verschillende cd’s uitkwamen met kwintetten van Ferdinand Ries, Franz Limmer, Johann Nepomuk Hummel, Jan Ladislav Dussek, George Onslow, John Cramer en Franz Schubert (Forellen Kwintet). Met blokfluitist Ronald Moelker maakte ze een opname met Sonates van Johan Sebastian Bach (Aliud). Hierop speelt ze clavecimbel. Wat betreft het solorepertoire nam zij twee cd’s met pianosonates van Haydn en één met werken van Pinto en Dussek op, die zeer goed werd ontvangen. Onlangs verschenen opnames met pianoconcerten van Sigismund Neukomm en Anton Eberl, beide met “Die Kölner Akademie” onder leiding van Michael Alexander Willens. Momenteel is zij bezig met een groot solo-cd-project waarvan Mendelssohn, Chopin en Schubert, binnenkort uitkomen.

Meer informatie op rikofukuda.nl

Franc Polman

franc-polman

Artistiek leider van Eik en Linde Franc Polman is eerste violist in het Orkest van de Achttiende Eeuw. Hij speelt regelmatig in projecten van het Apollo ensemble, het Tulipa Consort en Musica Amphion en nam in het buitenland plaats in prestigieuse barokorkesten zoals Musica Antiqua en Les Musiciens du Louvre. Sinds acht jaar maakt hij deel uit van de eerste vioolgroep in het Festspielorchester te Dresden.

Als concertmeester heeft hij onder andere Musica ad Rhenum onder leiding van Jed Wentz aangevoerd in vele opera’s van Mozart, Handel en Rameau.

Hij gaf masterclasses aan de Händelacademie in Karlsrue, in Pistoia (Italië), aan de Zomeracademie Zutphen en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Franc is actief in strijkkwartten en vele andere kamermuziekensembles, waaronder Musica Aurensiana en het Nepomuk Fortepiano Quintet. Met fortepianiste Riko Fukuda en clavecinist Pieter Dirksen verzorgt hij regelmatig concerten.

Franc speelt op Amsterdamse violen uit de zeventiende eeuw, gebouwd door Hendrik Jacobs en Pieter Rombouts.

Passietijd 2016

Eik en Linde heeft het in deze periode drukker dan ooit. We spelen circa 12 uitvoeringen in 7 verschillende producties.

MP-digiflyerHet hoogtepunt wordt waarschijnlijk onze ‘eigen’ Matthaeus Passie in samenwerking met de Nederlandse Bach Academie, o.l.v. Hoite Pruiksma. We spelen vier keer: in Leeuwarden (6 maart), in de Waalse Kerk van Amsterdam (Witte donderdagavond 24 maart), in de St. Agathakerk in Zandvoort (25 maart) en in de Grote kerk van Monnickendam (Stille zaterdagmiddag 26 maart). Voor deze uitvoeringen kunt u al kaarten bestellen via de Nederlandse Bach Academie.

Voorafgaand aan deze concerten is er op 4 maart om 19:00 een openbare repetitie in de Koepelkerk in Leeuwarden. In dezelfde kerk is er op de volgende dag (5 maart) om 16:00 een voorstelling “Matthäus voor Dummies”.

Vesperkoor Johannes 2016 poster A3 v2Mecenassen krijgen een aanzienlijke korting: aan te vragen via kaartverkoop@eiklinde.nl Ook in Amsterdam (De Ark in Amsterdam Noord- Banne) een Johannes Passie op 9 en/of 10 maart in samenwerking met de Vesper Cantorij Nieuwendam. Verder spelen we de Johannes Passie in Heerenveen (13 maart) en Hippolyushoef (20 maart) en de Matthaeus Passie in IJmuiden (18 maart) en Bolsward (23 maart).

Kaapse violen

kaapseviolen1Barokensemble Eik en Linde geeft in januari en februari 2016 een serie van vier concerten onder de titel “Kaapse violen”. Centraal staan werken van Corelli (1653-1713), Vivaldi (1678-1741), Locatelli (1695–1764), Hellendaal (1721–1799) en Carolus Hacquart (ca. 1640–1701). De laatste leefde ongeveer een halve eeuw eerder dan de andere componisten en is daarmee de meest authentieke Gouden Eeuwer van het programma. Van alle componisten spelen wij sonates en concerti grossi, met vaak solistische rollen voor de verschillende strijkinstrumenten. Op vrijdag 29 januari geven wij een besloten try-out bij Roeivereniging Willem 3, Amsterdam. Overige concerten zijn op zaterdag 30 januari in de Amsterdamse (Waalse Kerk), zondag 31 januari in Hoorn nh (Schouwburg Het Park) en op zaterdag 13 februari in Zaamslag (Podium van Zaamslag)

Concerten

zaterdag 10 december 2016 · 20:00-22:30

Mozart – Mis in c-moll

Baarn, Pauluskerk
Brink
3743 EC
Baarn
Nederland
+ Google Maps
woensdag 14 december 2016 · 12:30-13:30

Kerstconcert met Händel, Bach, Scarlatti, Vivaldi en Torelli

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 18 december 2016 · 15:00-16:30

Kerstconcert met Händel, Bach, Scarlatti, Vivaldi en Torelli

Abcoude, Dorpskerk
Kerkplein 45
1391 GJ
Abcoude
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 14 januari 2017 · 20:15-22:15

Vivaldi in de winter

Amsterdam, Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1
1018 LS
Amsterdam
Nederland
+ Google Maps
woensdag 18 januari 2017 · 12:30-13:30

Salon, liederen mét en zonder woorden

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 15 februari 2017 · 12:30-13:30

Gerlieke Aartsen en Noortje Vredeveld, duo hobo en gitaar

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 8 maart 2017 · 12:30-13:30

Vivaldi in de Winter – Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 19 maart 2017 · 15:00-17:00

Vivaldi in de winter – Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen)

Podium van Zaamslag
Terneuzensestraat 2
4543 BN
Zaamslag
Nederland
+ Google Maps
dinsdag 21 maart 2017 · 14:00-15:00

JP-small, besloten voorstelling ROC Sneek

Sneek ROC
Harste 4-6
8602JX
Sneek Friesland
Nederland
+ Google Maps
woensdag 22 maart 2017 · 20:00-21:00

JP-small besloten voorstelling voor ROC Leeuwarden

Leeuwarden ROC
Wilaarderburen 1
8924
Leeuwarden Friesland
Nederland
+ Google Maps
vrijdag 24 maart 2017 · 20:15-21:15

JP-small Workum

Workum, Grote Kerk
Merk
8711 BG
Workum Friesland
Nederland
+ Google Maps
maandag 27 maart 2017 · 19:30-20:30

JP-small – Appingedam

Appingedam – Kabzeël
Dijkstraat 77
9901AP
Appingedam
Nederland
+ Google Maps
dinsdag 28 maart 2017 · 19:30-20:30

JP-small – Meppel

Meppel, Oude Kerk
Groenmarkt 4
7941KS
Meppel
Nederland
+ Google Maps
zondag 2 april 2017 · 14:00-17:30

Bach – Matthäus Passion – Enkhuizen

Enkhuizen, Westerkerk
Westerstraat 138
1601 AN
Enkhuizen
+ Google Maps
woensdag 5 april 2017 · 19:30-22:00

Bach – Johannes Passion – Abcoude

Abcoude, Dorpskerk
Kerkplein 45
1391 GJ
Abcoude
Nederland
+ Google Maps
vrijdag 7 april 2017 · 19:30-22:30

Bach – Matthäus Passion – IJmuiden

IJmuiden, Nieuwe Kerk
Kanaalstraat 250
1975 BK
IJmuiden
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 8 april 2017 · 19:00-22:30

Bach – Johannes Passion Meppel

Meppel, Grote of Mariakerk
Kerkplein
7941 BE
Meppel
Nederland
+ Google Maps
zondag 9 april 2017 · 14:00-16:30

Bach – Johannes Passion – Zandvoort

Zandvoort, Agathakerk
Grote Krocht 45
2042 LV
Zandvoort
Nederland
+ Google Maps
dinsdag 11 april 2017 · 19:00-22:00

Bach – Matthäus Passion – Bolsward

Bolsward, Martinikerk
Groot Kerkhof 2
8701 HG
Bolsward
Nederland
+ Google Maps
woensdag 12 april 2017 · 19:00-22:00

Bach – Matthäus Passion – Bolsward

Bolsward, Martinikerk
Groot Kerkhof 2
8701 HG
Bolsward
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 15 april 2017 · 14:00-17:00

Bach – Matthäus Passion – Monnickendam

Monnickendam, Grote Kerk
De Zarken 2
1141 BL
Monnickendam
Nederland
+ Google Maps
zondag 23 april 2017 · 15:30-17:00

Bach – Paasoratorium -Hippolytushoef

Hippolytushoef, Hippolytuskerk
Kerkplein 7
1777 CD
Hippolytushoef
Nederland
+ Google Maps
woensdag 17 mei 2017 · 12:30

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 11 juni 2017 · 15:00-17:30

Vivaldi in de Lente

Abcoude, Dorpskerk
Kerkplein 45
1391 GJ
Abcoude
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 7 oktober 2017 · 11:30-16:30

Presentatie voor koren

Baarn, Paaskerk
Oude Utrechtseweg 4a
3743KN
Baarn
Nederland
+ Google Maps
woensdag 11 oktober 2017 · 12:30-13:00

Boris Visser solo

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zaterdag 11 november 2017 · 20:15-21:30

Vivaldi in de herfst

Amsterdam, Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1
1018 LS
Amsterdam
Nederland
+ Google Maps
woensdag 15 november 2017 · 12:30-13:00

Pianotrio Boeken-Korff de Gidts-Bos

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zaterdag 18 november 2017 · 20:00-zondag 19 november 2017 · 23:00

Messiah Harderwijk

harderwijk
Kerkplein 1
3841 EC
Harderwijk
Nederland
+ Google Maps
woensdag 13 december 2017 · 12:30-13:00

Kerstconcert: let op gewijzigde datum

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 17 december 2017 · 14:00-17:00

Hohe Messe in Baarn

Baarn, Nicolaaskerk
Kerkstraat 19
3741AJ
Baarn
Nederland
+ Google Maps
donderdag 21 december 2017 · 20:00-22:00

Kerstconcert Schermerhorn

Schermerhorn, Grote Kerk
Oosteinde 2
1636 XV
Schermerhorn
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 6 januari 2018 · 20:15

Nieuwjaarscantates en motetten van Bach

Utrecht, Geertekerk
Geertekerkhof 23
3551XC
Utrecht
Nederland
+ Google Maps
zondag 7 januari 2018 · 15:30

Nieuwjaarscantates en motetten van Bach

Amersfoort, Sint Xaveriuskerk
Het Zand 29
3811GB
Amersfoort
Nederland
+ Google Maps
woensdag 17 januari 2018 · 13:00-13:30

Duo Schneider en de Winter

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 21 februari 2018 · 12:30-13:30

Prometheus Pianotrio

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 21 februari 2018 · 19:30-22:30

Messiah Nieuwendam

Nieuwendammerkerk
Brede Kerkepad 6
1023 BH
Amsterdam
Nederland
+ Google Maps
donderdag 22 februari 2018 · 19:30-22:30

Messiah Nieuwendam

Nieuwendammerkerk
Brede Kerkepad 6
1023 BH
Amsterdam
Nederland
+ Google Maps
zondag 4 maart 2018 · 15:00-17:00

Vivaldi in de Winter

Podium van Zaamslag
Terneuzensestraat 2
4543 BN
Zaamslag
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 10 maart 2018 · 19:30-22:30

Johannes Passion in Meppel

Meppel, Grote of Mariakerk
Kerkplein
7941 BE
Meppel
Nederland
+ Google Maps
maandag 12 maart 2018 · 19:30-22:30

Johannes Passion in Zandvoort

Zandvoort, Agathakerk
Grote Krocht 45
2042 LV
Zandvoort
Nederland
+ Google Maps
dinsdag 13 maart 2018 · 19:30

Johannes Passion in Zaandam

Zaandam, Vermaning
Westzijde 80
1506CC
Zaandam
Nederland
+ Google Maps
woensdag 14 maart 2018 · 12:30-13:30

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 14 maart 2018 · 19:30-22:30

Johannes Passion in Abcoude

Abcoude, Dorpskerk
Kerkplein 45
1391 GJ
Abcoude
Nederland
+ Google Maps
vrijdag 16 maart 2018 · 19:00-22:30

Matthäus Passion 2018 Leeuwarden

Leeuwarden, Koepelkerk
Vredeman de Vrieslaan 42
8921BT
Leeuwarden Friesland
+ Google Maps
zaterdag 17 maart 2018 · 19:30-22:30

Johannes Passion Middelharnis

Middelharnis
Ring 15
3421CR
Middelharnis
+ Google Maps
zondag 18 maart 2018 · 14:00-17:30

Matthäus Passion 2018 Enkhuizen

Enkhuizen, Westerkerk
Westerstraat 138
1601 AN
Enkhuizen
+ Google Maps
vrijdag 23 maart 2018 · 19:30-23:00

Matthäus Passion IJmuiden

IJmuiden, Nieuwe Kerk
Kanaalstraat 250
1975 BK
IJmuiden
Nederland
+ Google Maps
dinsdag 27 maart 2018 · 19:00-22:30

Matthäus Passion Bolsward

Bolsward, Martinikerk
Groot Kerkhof 2
8701 HG
Bolsward
Nederland
+ Google Maps
woensdag 28 maart 2018 · 19:00-22:30

Matthäus Passion Bolsward

Bolsward, Martinikerk
Groot Kerkhof 2
8701 HG
Bolsward
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 31 maart 2018 · 14:00-17:00

Matthäus Passion 2018 Monnickendam

Monnickendam, Grote Kerk
De Zarken 2
1141 BL
Monnickendam
Nederland
+ Google Maps
zondag 15 april 2018 · 16:30-18:00

Vivaldi en Bach in Hippolytushoef

Hippolytushoef, Hippolytuskerk
Kerkplein 7
1777 CD
Hippolytushoef
Nederland
+ Google Maps
woensdag 18 april 2018 · 13:30-14:30

Duo Leeghwater

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 22 april 2018 · 16:00-17:00

Cantateconcert Drachten

Drachten, Grote Kerk
Zuidkade 19
9204AC
Drachten
+ Google Maps
woensdag 16 mei 2018 · 13:30-14:30

Anacreon trio

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 17 oktober 2018 · 12:30

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zaterdag 27 oktober 2018 · 15:30-16:30

Vivaldi in de Herfst

Haarlem, Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerksplein 36
2011ZT
Haarlem
Nederland
+ Google Maps
woensdag 21 november 2018 · 12:30

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 25 november 2018 · 15:00-17:00

Bach in Abcoude

Abcoude, Dorpskerk
Kerkplein 45
1391 GJ
Abcoude
Nederland
+ Google Maps
woensdag 19 december 2018 · 12:30

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 16 januari 2019 · 12:30

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 20 februari 2019 · 12:30

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 10 maart 2019 · 15:30-17:30

Cantatedienst Hippolytushoef

Hippolytushoef, Hippolytuskerk
Kerkplein 7
1777 CD
Hippolytushoef
Nederland
+ Google Maps
zondag 17 maart 2019 · 15:00-18:00

Matthäus Passion Texel

Texel, Katholieke kerk Den Burg
Molenstraat 36
1791DL
Den Burg - Texel
Nederland
+ Google Maps
zondag 24 maart 2019 · 15:00-17:00

‘Meesterlijk Veelzijdig’ in Zaamslag

Podium van Zaamslag
Terneuzensestraat 2
4543 BN
Zaamslag
Nederland
+ Google Maps
woensdag 27 maart 2019 · 12:30-13:15

Lunchconcert Stadsdeel Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zaterdag 6 april 2019 · 19:30-22:30

Johannes Passion Vlaardingen

Vlaardingen
Markt 63
3131CR
Vlaardingen
Nederland
+ Google Maps
vrijdag 12 april 2019 · 19:30-23:30

Matthäus Passion IJmuiden

IJmuiden, Nieuwe Kerk
Kanaalstraat 250
1975 BK
IJmuiden
Nederland
+ Google Maps
zondag 14 april 2019 · 14:00-17:00

Matthäus Passion Deurne

Deurne, Sint Willibrorduskerk
Markt 9
5751BE
Deurne
Nederland
+ Google Maps
dinsdag 16 april 2019 · 19:00-22:30

Matthäus Passion Bolsward

Bolsward, Martinikerk
Groot Kerkhof 2
8701 HG
Bolsward
Nederland
+ Google Maps
woensdag 17 april 2019 · 12:30

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 17 april 2019 · 19:00-22:30

Matthäus Passion Bolsward

Bolsward, Martinikerk
Groot Kerkhof 2
8701 HG
Bolsward
Nederland
+ Google Maps
vrijdag 19 april 2019 · 19:30-23:00

Matthäus Passion Enkhuizen

Enkhuizen, Westerkerk
Westerstraat 138
1601 AN
Enkhuizen
+ Google Maps
zaterdag 20 april 2019 · 14:00-17:30

Matthäus Passion Monnickendam 2019

Monnickendam, Grote Kerk
De Zarken 2
1141 BL
Monnickendam
Nederland
+ Google Maps
woensdag 15 mei 2019 · 12:30-13:15

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 26 mei 2019 · 15:30-17:30

Buiksloterkerk
Buiksloterpad 10
1034VZ
Amsterdam Noord
Nederland
+ Google Maps
woensdag 16 oktober 2019 · 12:30-13:15

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
woensdag 20 november 2019 · 12:30-13:15

Lunchconcert Amsterdam Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 8 december 2019 · 14:30-17:00

Kerstconcert Groot-Nicolaaskoor Baarn

Baarn, Nicolaaskerk
Kerkstraat 19
3741AJ
Baarn
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 14 december 2019 · 20:00-22:30

Weihnachts Oratorium Harderwijk

Harderwijk, Grote Kerk
Kerkplein 1
3841 EC
Harderwijk
Nederland
+ Google Maps
woensdag 18 december 2019 · 12:30-13:15

Lunchconcert Stadsdeel Noord

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zaterdag 18 januari 2020 · 20:15-22:00

Meesterlijk Veelzijdig in Zaandam

Zaandam, Vermaning
Westzijde 80
1506CC
Zaandam
Nederland
+ Google Maps
zondag 19 januari 2020 · 11:30-13:00

Meesterlijk Veelzijdig in Hoorn NH

Hoorn NH, Schouwburg het Park
Westerdijk 4
1621LE
Hoorn NH
Nederland
+ Google Maps
zondag 26 januari 2020 · 15:00-17:00

Meesterlijk Veelzijdig in Heiloo

Heiloo, Witte Kerk
Heerenweg 32
1851KS
Heiloo
Nederland
+ Google Maps
zondag 2 februari 2020 · 15:30-18:00

Bach en het getal in Hippolytushoef

Hippolytushoef, Hippolytuskerk
Kerkplein 7
1777 CD
Hippolytushoef
Nederland
+ Google Maps
woensdag 19 februari 2020 · 12:30-13:15

Lunchconcert Stadsdeel Noord Alaudakwartet

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 15 maart 2020 · 15:00-18:00

Johannes Passion Texel geannuleerd

Texel, Katholieke kerk Den Burg
Molenstraat 36
1791DL
Den Burg - Texel
Nederland
+ Google Maps
woensdag 18 maart 2020 · 12:30-13:15

Lunchconcert Stadsdeel Noord geannuleerd

Stadsdeelkantoor Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL
Amsterdam
+ Google Maps
zondag 22 maart 2020 · 15:00-18:00

Johannes Passion Abcoude geannuleerd

Abcoude, Dorpskerk
Kerkplein 45
1391 GJ
Abcoude
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 28 maart 2020 · 19:30-22:30

Johannes Passion in Middelharnis geannuleerd

Middelharnis
Ring 15
3421CR
Middelharnis
+ Google Maps
vrijdag 3 april 2020 · 19:30-22:30

Matthäus Passion IJmuiden geannuleerd

IJmuiden, Nieuwe Kerk
Kanaalstraat 250
1975 BK
IJmuiden
Nederland
+ Google Maps
zondag 5 april 2020 · 14:00-17:30

Matthäus Passion Deurne geannuleerd

Deurne, Sint Willibrorduskerk
Markt 9
5751BE
Deurne
Nederland
+ Google Maps
dinsdag 7 april 2020 · 19:00-22:30

Matthäus Passion Bolsward geannuleerd

Bolsward, Martinikerk
Groot Kerkhof 2
8701 HG
Bolsward
Nederland
+ Google Maps
woensdag 8 april 2020 · 19:00-22:30

Matthäus Passion Bolsward geannuleerd

Bolsward, Martinikerk
Groot Kerkhof 2
8701 HG
Bolsward
Nederland
+ Google Maps
vrijdag 10 april 2020 · 19:00-22:30

Matthäus Passion Enkhuizen geannuleerd

Enkhuizen, Westerkerk
Westerstraat 138
1601 AN
Enkhuizen
+ Google Maps
zaterdag 11 april 2020 · 14:00-17:30

Matthäus Passion Monnickendam 2020

Monnickendam, Grote Kerk
De Zarken 2
1141 BL
Monnickendam
Nederland
+ Google Maps
maandag 4 mei 2020 · 20:30-21:30

Herdenkingsconcert Baarn

Baarn, Nicolaaskerk
Kerkstraat 19
3741AJ
Baarn
Nederland
+ Google Maps
donderdag 7 mei 2020 · 20:00-22:00

Meesterlijk Veelzijdig op Terschelling

Hervormde Kerk Midsland
Westerburen
8891GP
Midsland
Nederland
+ Google Maps
vrijdag 8 mei 2020 · 20:15-22:00

Meesterlijk Veelzijdig in Leeuwarden

Leeuuwarden, Doopsgezinde Kerk
Wirdumerdijk 18
8911CD
Leeuwarden
Nederland
+ Google Maps
zaterdag 9 mei 2020 · 20:00-22:00

Meesterlijk Veelzijdig in Schermerhorn

Schermerhorn, Grote Kerk
Oosteinde 2
1636 XV
Schermerhorn
Nederland
+ Google Maps
+ Exporteer Evenementen

meer concerten in de agenda